ตู้ปันสุข ปันใจ

Homeตู้ปันสุข ปันใจ

บอร์ด ความรัก,ตู้ปันสุขปันใจ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย อักษราลัย'ปันใจ ปันสุข' "คนอื่นเอามากกว่าผมอีก"ข้อความนี้บ่งบอกอะไรไหม? ไม่เลยสักนิดเพราะฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่น้องเอาไปนั้นเพื่อใคร? เพื่ออะไร? อาจมีเหตุผลที่ดีรองรับแต่เราไม่รู้ก็ได้ ไม่ตัดสินใคร ไม่ตัดสินกัน ให้คือให้ตู้ปันสุขมีเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด สมกับเป็นประเทศไทย ชอบแนวความคิดนี้มาก คนให้ให้แบบไม่ต้องเจาะจงผู้รับ ให้เพราะอยากให้ผู้รับ รับได้แบบไม่ต้องเคอะเขิน ไม่ต้องกระดากหรืออึดอัดใจ รับเท่าที่อยากรับ "เมื่อเอาของใส่ตู้แล้ว มันไม่ใช่ของเราอีกต่อไป จะมีคนเปิดหยิบไปหรือไม่ จะมีคนเติมหรือไม่ เป็นกระบวนการของชุมชนนั้นๆ หากมีคนกวาดไปหมด เราก็จะไม่ว่าเขา แต่อาจจะไม่มีคนมาใส่อีกหากหยิบแค่พอดี และเผื่อแผ่ 'ให้' ผู้อื่นต่อ ก็เชื่อได้ว่า เขาจะได้ 'รับ' ของจากคนอื่นๆ ในชุมชนต่อไป ทั้งนี้เพราะ"ผู้ให้" ทุกท่านในชุมชน ไม่ได้มี 'หน้าที่' เติมตู้ให้เต็ม แต่เป็นการแบ่งปันตามกำลัง ด้วยความรักความเมตตากรุณาต่อกัน และผู้รับก็อาจจะเป็นผู้ให้ได้ เมื่อมีโอกาส"ข้อความจากผู้ริเริ่มตั้งตู้ปันสุขในประเทศไทยนี้ ทำให้คิดได้ว่าตู้นี้นอกจากจะ 'ปันสุข' แล้ว ยัง 'ปันใจ' อีกด้วยปันใจให้ขัดเกลาความเห็นแต่ตน ละความอยาก เสริมใจให้กล้าแกร่งด้วยการให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนทำให้คิดไปถึงภาพยนตร์ที่เคยดูเมื่อนานมาแล้ว เรื่องที่มนุษย์ต่างดาวจะมาทำลายโลก เพราะโลกมีแต่ความเลวร้าย แต่สุดท้ายเปลี่ยนใจเพราะเห็นและพบแง่งามของความรัก ความดีงาม ที่ยังคงมีอยู่ แต่มองจากภายนอกไม่รู้ ต้องลงมาสัมผัสถึงจะเห็น สุดท้ายโลกก็รอดปลอดภัย ตอนนี้นอกจากภาวะเลวร้ายจากโรคโควิด-19 เรื่องราวดีๆ มีเกิดขึ้นมากมายในหลายหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย คนไทยรักและเห็นใจกันเสมอ เป็นสิ่งที่งดงามที่สุดในยามนี้ ความงดงามนี้หล่อเลี้ยงหัวใจของทุกคนให้มีความสุขมากขึ้น … รักเธอนะ คนไทย หัวใจแห่งการให้และแบ่งปันไม่เคยขาดหายไปจากคนไทย อักษราลัย๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

Subscribe for Offers

Payment Method

paycard1 paycard2 paycard3 paycard4 paycard5

@http://nuevodaciaspring.com/ กระเป๋า โค้ช ทรง พอ ช 2023 All Copyrights Reserved.

top