ถ้ามันเป็นของเราจริงไม่นานมันจะ กลับมาหาเราเอง

Homeถ้ามันเป็นของเราจริงไม่นานมันจะ กลับมาหาเราเอง

บอร์ด ความรัก,ถ้ามันเป็นของเราจริงไม่นานมันจะกลับมาหาเราเอง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย ยางแบนจูงถ้ามันเป็นของๆ เราจริงๆ ซักวันสิ่งนั้นจะกลับมาอยู่กับเราเคยมั้ย..ที่คุณเคยหาของชิ้นหนึ่งอยู่เป็นเวลานานตั้งใจหาเท่าไหร่ แทบจะพลิกห้องพลิกบ้านแล้วก็หาไม่เจอแต่วันหนึ่ง…คุณกลับเจอของสิ่งนั้นแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะมันเป็นของๆคุณไงล่ะ ยังไงมันก็ไม่หา ยไปไหนในทำนองเดียวกัน..เวลาที่ต้องพ ลัดพร ากจากใครหรือจากอะไรไปขอให้จงเชื่อว่า…ถ้าสิ่งนั้ นหรือคนนั้น เป็นของเราจริงๆวันหนึ่งเราจะต้ องได้กลับมาเจอกันอีกครั้งทำใจยอมรับดีกว่าหากรู้อยู่ แ ก่ ใจว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นของเราตั้งแต่แรกแล้วคิดได้แบบนี้..คุณจะหมดเรื่องต้องกลุ้ มไปอีกเยอะหากเราได้พย าย ามเต็มที่แล้วสิ่งนั้นก็ยังไม่ส ามารถอยู่กับเราได้จริงปล่อยมันไปดีกว่าอ ย่ า รั้งเอาไว้ให้ตัวเองต้องเหนื่ อยต้องเจ็ บไปมากกว่านี้อีกเลยเขาอาจจะไม่ทำร้ ายเราแต่เรานี่แห ละครับเริ่มที่จะทำร้ ายตัวเองเข้าแล้วอ ย่ า ฝืนครอบครองในสิ่งที่รู้อยู่ แ ก่ ใจว่ามันไม่ได้เป็นของเราตั้ งแต่แรกแต่จงปล่อ ยให้สิ่งนั้นจากเราไปอ ย่ า ง เป็นอิส ระที่ ผ่ า น มาเราให้โอกาสเขาเยอะแล้วตอนนี้เราก็ให้โอกาสกับตัวเองบ้างแล้ววันหนึ่ง..ถ้าสิ่งนั้นเป็นของเรามันจะกลับมาหาเราเองอ ย่ า ง ที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยล่ะ

Subscribe for Offers

Payment Method

paycard1 paycard2 paycard3 paycard4 paycard5

@http://nuevodaciaspring.com/ กระเป๋า โค้ช ทรง พอ ช 2023 All Copyrights Reserved.

top