แฟนกับคู่ชีวิตต่างกันยังไง..

บอร์ด ความรัก,แฟนกับคู่ชีวิตต่างกันยังไง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย ยางแบนจูงการเลือกแฟน กับ การเลือกคู่ชีวิต(ที่ดี) นั้นไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงแฟน นั้นไม่ต้องสแกนอะไรมากก็ได้ คบๆกันไป ไม่ถูกใจก็แค่ เ ลิ ก และหาใหม่คู่ชีวิตที่ดี นั้นหมายถึง คนที่เราคิดว่าเราจะแต่งงานด้วยเราจะหยุ ดแค่เค้าแล้วจริงๆ และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะให้อภั ยกันได้เสมอ เพื่อประคับประครองกันให้ดีที่สุดคู่ชีวิตที่ดี ควรเลือกคนที่คบแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านความคิดและจิตใจจร รโล งใจใน ทุ ก ขณะจิ ตที่อยู่ด้วยกัน พากันไปทำแต่สิ่งที่นำพาชีวิตไปสู่levelที่ดีขึ้นคู่ชีวิตที่ดี คือคู่สร้างคู่สม ต้องไม่ใช้ความอดทนที่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะนั่นเรียกว่า คู่เ ว ร คู่ ก ร ร ม ต่างหากคู่ชีวิตที่ดี ต้องคุยกันได้ ทุ ก เรื่องเพื่อปรับและเข้าใจกันตลอดเส้นทางของการอยู่ร่วมกันเมื่อที่เราได้คุยกันแบบเปิดใจใน ทุ ก ปัญหาเราจะช่วยกันหาทางออกในการ แ ก้ ปัญหานั้นๆ ไม่หมักไม่ดองความรู้สึกเพราะจุดจบของคู่ที่ไม่พูดมักลง เ ห ว เสมอคู่ชีวิตที่ดี ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีช่องว่างให้ แ ก่ กัน และเคารพการตัดสินใจกันเสมอคู่ชีวิตที่ดี มักจะสร้างรอยยิ้ม มากกว่า สาดน้ำตาใส่กันคู่ชีวิตที่ดี คือ คู่คิดที่ดี ช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างคู่ชีวิตที่ดี อาจทำผิด พ ล า ด ได้ แต่ต้องยอมรับผิด และ แ ก้ ไขทันทีคู่ชีวิตที่ดี มักแคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ายเสมอคู่ชีวิตที่ดี มักทำให้อีกฝ่ายนั้นสบายใจที่ได้อยู่ด้วยกันไม่พ่นประจุลบ ไม่คิดลบ ไม่หาเรื่อง ไม่หยุมหยิมคู่ชีวิตที่ดี จะพูดกัน อ ย่ า ง ให้เกียรติ ไม่พูดทำ ร้ า ย หรือพูดให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีที่ได้ฟังคู่ชีวิตที่ดี ไม่ได้เจอกันง่ายๆ ถ้าคุณยังไม่เจอ ก็ อ ย่ า เพิ่งหมดความหวังในความรักเพราะวันที่คุณเจอ ก็คือ จ บ ไม่ต้องค้นหาอีกต่อไปแล้วสุดท้าย เราควรทำตัวให้เป็นคู่ชีวิตที่ดีก่อน ถึงแม้ว่าจะยังไม่เจอทำเพื่อดึงดูดคู่ชีวิตที่ดีจริงๆเข้ามา แล้ววันนั้นเราก็จะคู่ควรและพร้อมที่จะดูแลและ รั ก ษ า เค้าให้อยู่กับเราตลอดไป